Foto / Imagen
VARILLAS BR9011 - BS9011 - BR8013

BR9011-Barra media punta chata largo 900mm - diametro 1mm

BS9010- Barra cuchillo largo 900mm -  diametro 10,5mm

BR8013- Barra mediana largo-800mm diametro 12,7mm